Hallitus

Hattaran päivittäisiä asioita hoitaa yhdistyksen hallitus. Hallituksen valitsee yhdistyksen syyskokous. Tarvittaessa hallitusta täydennetään kevätkokouksessa. Hallitukseen voi hakea kuka tahansa Hattaran varsinainen jäsen jättämällä ennen kokousta hakemuksen tai saapumalla kokoukseen paikalle ja asettumalla ehdolle.

Yhteyden kaikkiin hallituksen jäseniin henkilökohtaisesti saa etunimi.sukunimi@hattarary.fi

Emmi Lamberg

Puheenjohtaja


Johtaa hallituksen toimintaa ja kokouksien etenemistä. Puheenjohtaja johtaa mm. hallituksen kokouksien puhetta ja kutsuu kokoukset koolle. Puheenjohtaja toimii yhdistyksen “kasvoina” sekä linkkinä sidosryhmien ja yhdistyksen välillä. Puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa varmistaa, että hallituksen jäsenet tietävät mitä ja milloin heidän pitää tehdä ja tarvittaessa auttavat heitä projektivastuissaan. Puheenjohtaja hoitaa yhdistykseen liittyviä hallinnollisia tehtäviä esim. nimenkirjoittajien muutoksen ja sääntömuutoksen.

Ella Vilkkavaara

Varapuheenjohtaja


Toimii puheenjohtajan oikeana kätenä ja varmistaa päivittäisten asioiden hoitumisen. Varapuheenjohtaja tukee ja auttaa puheenjohtajaa tehtävissään sekä toimii puheenjohtajan sijaisena. Varapuheenjohtaja auttaa tarvittaessa myös muita hallituksen jäseniä tehtävissään.

Kadir Özcan

Talousvastaava


Vastaa yhdistyksen varainhoidosta ja toiminnan raportoinnista yhdessä puheenjohtajiston kanssa. Pääosin rutiininomaisia työtehtäviä (laskujen maksut, laskutus, budjetin tarkastelu, arkistointi).Hoitaa myös hallituksen kirjanpidon.

Anni Kanerva

Viestintävastaava ja Webmaster


Ylläpitää yhdistyksen sosiaalista mediaa ja verkkosivua. Viestintävastaavan tehtävänä on informoida, tiedottaa ja uutisoida tärkeistä asioista sidosryhmille. Viestintävastaava auttaa ja tukee muita hallituslaisia sisällön tuottamisessa ja ideoinnissa, sekä huolehtii sisällön viimeistelyn asianmukaiseksi.

Ella Merkle

Viestintävastaava, Webmaster ja toimistovastaava


Ylläpitää yhdistyksen sosiaalista mediaa ja verkkosivua. Viestintävastaavan tehtävänä on informoida, tiedottaa ja uutisoida tärkeistä asioista sidosryhmille. Viestintävastaava auttaa ja tukee muita hallituslaisia sisällön tuottamisessa ja ideoinnissa, sekä huolehtii sisällön viimeistelyn asianmukaiseksi.
Toimistovastaava huolehtii Hattaran toimiston siisteydestä.

Julia Rantanen

Jäsenvastaava


Hoitaa jäsenien kirjaamisen omaan ja liiton jäsenrekisteriin. Jäsenvastaava kirjaa jäsentiedot Tradenomiopiskelijoiden sekä Hattaran omaan jäsenrekisteriin. Jäsenvastaava hoitaa myös uusien jäsenien hankinnan eli myy jäsenyyksiä sekä kehittää jäsenetuja. Jäsenvastaava laatii myös jäsenkyselyn 2 kertaa vuodessa.
{"subsource":"done_button","uid":"A0A842A3-68BE-4DB9-828D-EFC3A4DAB57D_1610203851867","source":"other","origin":"gallery","source_sid":"A0A842A3-68BE-4DB9-828D-EFC3A4DAB57D_1610203852423"}

Iida Arpiainen

Varajäsen, Yritysyhteistyö vastaava


Pitää huolta Hattaran kontakteista yrityksiin ja aktiivisesti etsii uusia mahdollisia kumppaneita, jotka ovat hyödyllisiä Hattaralle ja Hattaran jäsenistölle. Yritysyhteistyövastaava toimii linkkinä yrityksen ja hallituksen välillä ja tuo hallituksen tietoon yhteistyöyrityksen mielipiteet ja ajatukset ja päinvastoin.
Varajäsen on äänioikeudeton hallituksen kokouksissa.

Janette Masalin

Tapahtumavastaava ja häirintäyhdyshenkilö


Päätehtävänä on järjestää tapahtumia ja laatia niiden projektisuunnitelmia. Tapahtumavastaava hoitaa Hattaran tapahtumiin liittyviä käytännön tehtäviä, kuten esimerkiksi tilavarauksia, ruoka- ja juomaostoksia. Tapahtumavastaava on myös yhteydessä tapahtumien yhteyshenkilöihin. Tapahtumavastaava delegoi myös tapahtumiin liittyviä tehtäviä muulle hallitukselle ja valvoo, että kaikki tapahtumiin liittyvät tehtävät ja käytännön järjestelyt ovat suoritettuina määräaikaan mennessä.
Häirintäyhdyshenkilö on tukihenkilö, jonka puoleen opiskelijat voivat kääntyä kohdatessaan esimerkiksi kiusaamista tai häiriköintiä. Häirintäyhdyshenkilö tukee ja auttaa tilanteiden selvittämisessä.

Lamin Touray

Tapahtumavastaava ja häirintäyhdyshenkilö


Päätehtävänä on järjestää tapahtumia ja laatia niiden projektisuunnitelmia. Tapahtumavastaava hoitaa Hattaran tapahtumiin liittyviä käytännön tehtäviä, kuten esimerkiksi tilavarauksia, ruoka- ja juomaostoksia. Tapahtumavastaava on myös yhteydessä tapahtumien yhteyshenkilöihin. Tapahtumavastaava delegoi myös tapahtumiin liittyviä tehtäviä muulle hallitukselle ja valvoo, että kaikki tapahtumiin liittyvät tehtävät ja käytännön järjestelyt ovat suoritettuina määräaikaan mennessä.
Häirintäyhdyshenkilö on tukihenkilö, jonka puoleen opiskelijat voivat kääntyä kohdatessaan esimerkiksi kiusaamista tai häiriköintiä. Häirintäyhdyshenkilö tukee ja auttaa tilanteiden selvittämisessä.

Miisa Mäensyrjä

Koulutus-ja sosiaalipoliittinen vastaava sekä loungevastaava


Toimii opiskelijoiden ja koulun henkilökunnan välisenä äänitorvena. Tuttavallisemmin KopoSopon rooliin kuuluu edunvalvonnallinen vaikuttaminen, erilaisiin koulun johdon ja henkilökunnan kokouksiin osallistuminen ja siellä opiskelijoiden äänen kuuluviin tuominen. KopoSopo osallistuu myös edunvalvonnan viestintään ja pitää muut hallituksen jäsenet tietoisina edunvalvontaan liittyvistä asioista, niin koulun, liiton kuin myös jäsenistön osalta.
Loungevastaava huolehtii Malmin kampuksen loungen siisteydestä.

Oskari Tihinen

Yritysyhteistyövastaava


Yritysyhteistyövastaava pitää huolta Hattaran kontakteista yrityksiin ja aktiivisesti etsii uusia mahdollisia kumppaneita, jotka ovat hyödyllisiä Hattaralle ja Hattaran jäsenistölle. Yritysyhteistyövastaava toimii linkkinä yrityksen ja hallituksen välillä ja tuo hallituksen tietoon yhteistyöyrityksen mielipiteet ja ajatukset ja päinvastoin.